• Цялостно процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в Република България
  • Процесуално представителство пред арбитражи
  • Процесуално представителство пред регулаторни органи (Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите и др.)
  • Съдебно обжалване на административни актове и решения
  • Представителство пред административни органи (НАП, НОИ, общинска администрация и др.)
  • Иницииране на заповедни производства
  • Принудително изпълнение
  • Алтернативни способи за решаване на спора и споразумения