• ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  • Консултация и съдействие за признаване на територията на Република България и допускане на изпълнението на съдебни решения по дела за:
  • Прекратяване на брак;
  • Промяна на имена;
  • Установяване или оспорване на произход
  • За допускане на осиновяване, за прекратяване или унищожаване на осиновяването
  • За ограничаване или лишаване от родителски права
  • Събиране на вземания и др.
  • Консултация и съдействие за признаване на територията на Република България на други актове, като например:
 • Консултация и съдействие за признаване на територията на Република България на други актове, като например:
 • Удостоверения за раждане
 • Удостоверения за промяна на име
 • Удостоверения за сключен граждански брак и др.