• Съдействие във връзка с промяна на гражданско състояние – промяна на име, издаване на документи, установяване на недействителност на вписване и др.