Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Разваляне на договора

Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Разваляне на договора

С Договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане  /нар. по-долу накратко „Договорът “/, едно  лице – „Прехвърлител“– собственик на недвижим имот – напр. апартамент, къща, земеделска земя, прехвърля собствеността...

Read More