Как може детето ми да пътува в чужбина ?

Как може детето ми да пътува в чужбина ?

Как може детето ми да пътува в чужбина ? Съгласно Конституцията на Република България всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава ...

Read More
Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите

Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите

§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от ...

Read More
Промени в държавен вестник

Промени в държавен вестник

§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от ...

Read More