http://Commitment
Commitment
Още
http://Competence
Competence
Още
About us

About us

VAKARELOVA AND PARTNERS LAW OFFICE is a rapidly growing law firm offering legal services to the citizens and the business.  We consult on civil, administrative, commercial and criminal issues. We provide an overall legal service to our clients as we strive to answer in the best possible way to their questions and meet all their expectations. KALINA VAKARELOVA Kalina Vakarelova, Attorney-at-law, has a Master`s degree in Law from the Sofia Un...

WE PROVIDE COMPETENT, FAST AND HIGH-QUALITY WORK

Our team

Experience and future in one!
Stefan Kalinov
Stefan Kalinov
Stefan Kalinov Stefanov, Attorney-at-law, has a Master`s degree in Law from the Veliko Turnovo University “St. Cyril a...
IVAN MARCHEV
IVAN MARCHEV
Ivan Marchev, Attorney-at-law, has a Master`s degree in Law from the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. A m...
Kalina Vakarelova
Kalina Vakarelova
Kalina Vakarelova, Attorney-at-law, has a Master`s degree in Law from the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. ...

Публикации

Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Разваляне на договора
09 Oct

С Договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане  /нар. по-долу накратко „Договорът “/, едно  лице – „Прехвърлител“– собственик на недвижим имот – напр. апартамент, къща, земеделска земя, прехвърля соб...

Упражняване на родителски права. Признаване и изпълнение на територията на Република България на съдебно решение, относно родителската отговорност, постановено в друга държава – членка на ЕС
29 Aug

Упражняване на родителски права. Признаване и изпълнение на територията на Република България на съдебно решение, относно родителската отговорност, постановено в друга държава – членка на ЕС Съгласно българското законодателство родителите и...

Какво да направим ако съседът ни, в сграда в режим на етажна собственост, не желае да си плаща месечните вноски и вноските за ремонти?
14 Aug

Какво да направим ако съседът ни, в сграда в режим на етажна собственост, не желае да си плаща месечните вноски и вноските за ремонти?             В днешно време все повече хора живеят ...

Вижте всички публикации