Адвокат Стефан Калинов Стефанов е магистър по право на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Член е на Ловешка адвокатска колегия. Той е завършил и Академията на МВР – гр. София и Средно училище на МВР – гр. Пазарджик.

Професионален опит:

Благодарение на над 20 годишната си работа в системата на МВР и над 10 годишния стаж като адвокат, Стефан Калинов Стефанов е придобил огромен опит в сферата на наказателното, административното и гражданското право.