Във връзка със закупуване и управление на недвижими имоти в Република България, с цел да са по-добре защитени правата и интересите на нашите клиенти, предлагаме следните правни услуги:

 • Извършване на необходимите проверки и правни действия преди осъществяване на покупко-продажба на недвижими имоти
 • Изготвяне на Нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти, дарение, замяна и др.
 • Изготвяне на Предварителни договори
 • Изготвяне на Договори за наем
 • Изготвяне на Договори за учредяване на сервитути
 • Изготвяне на арендни договори /договори за наем на земеделска земя/
 • Съдействие за учредяване на право на строеж, надстрояване и пристрояване
 • Съдействие при преговори
 • Представителство пред административни органи
 • Представителство пред нотариуси
 • Съдействие за учредяване на обезпечение (договорни ипотеки)
 • Защита на собствеността и владението
 • Съдействие при получаване на ипотечни кредити и защита на правата при договаряне с банката – кредитор
 • Процеусално представителство при съдебна делба на недвижими имоти и движими вещи