Адвокат Калина Вакарелова е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София. Член на Софийска Адвокатска Колегия.

Професионален опит:

Преди да започне да практикува като адвокат, Калина Вакарелова е била стажант в българо-немското адвокатско дружество Кьолер Легал Консултинг ЕООД и юрисконсулт в Енертраг Балкан ЕООД, дъщерно дружество на Енерграг АГ – Германия, осъществяващо дейност в областта на възобновяемите енергийни източници.