Адвокат Иван Марчев е магистър по право на СУ „Св. Кримент Охридски“ – гр. София.

Професионален опит:

Преди да започне да практикува като адвокат, Иван Марчев  е работил като помощник частен съдебен изпълнител при ЧСИ Йордан Ценов – рег. № 784-СГС и като консултант в КОС България ООД, дружество за управление на сгради и комплекси.