• Съдействие при издаване на всякакви актове и удостоверения от институциите в Република България
  • Съдействие за обжалване на наказателни постановления
  • Водене на процеси по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
  • Регулация и кадастър
  • Консултации и съдействие във връзка с промяната на предназначение на имоти